ДЕТСКА ГРАДИНА и ЯСЛА

Частна целодневна детска градина „ВЕДА“ е създадена през 1998 г. като подготвителна степен на Частно основно училище с изучаване на немски...
Програмата на Частна целодневна детска градина „ВЕДА“ е уникална. Тя е базирана върху изцяло авторска програма за ранно чуждоезиково...
8,00 – 8,30 ч. Посрещане на децата и медицински филтър 8,20 – 8,30 ч. Гимнастика 8,30 – 9,00 ч. Сутрешна...
Годишната такса за обучение в Частна целодневна детска градина „ВЕДА“ за учебната 2019/2020 година е: ГРУПА ТАКСА (в...
ПРИЕМ НА ДЕЦА В ЯСЛЕНАТА ГРУПА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ВЕДА (1,5 г.) Необходими документи: Копие от акта за раждане на детето. Здравно-профилактична...