ГИМНАЗИЯ

Частна профилирана гимназия „ВЕДА“ (ЧПГ „ВЕДА“) е лицензирана през 2001 г. Тя е третото, завършващото звено на образователния...
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА текст ЧУЖДОЕЗИКОВА ПРОГРАМА Обучението по немски език в гимназиалния курс обхваща периода от 8. до...
Средният успех на държавния зрелостен изпит по български език и литература на учениците от ЧПГ „ВЕДА“ е: за учебната 2007/2008 година...
Годишната такса за обучение в гимназия „ВЕДА“ за учебната 2019/2020 година е: клас такса (евро) 8. - 11. кл. ...
ЧПГ „ВЕДА“ приема в VIII клас начинаещи и напреднали ученици, според нивото им на владеене на немски език. Езикови занимания в VIII...