ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

Частно основно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“ (ЧОУ „ВЕДА“) е лицензирано през 1998 г. Тук учениците от ранна...
8,15 ч. Начало на учебните занимания 8,15 – 14,20 ч. Сутрешен блок 14,20 – 15,10 ч. Отдих и кръжоци 15,10 –...
Резултатите от добрата образователно-възпитателна стратегия на ЧОУ „Веда“ са показателни за нейната ефективност. ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД...
Годишната такса за обучение в ЧОУ „ВЕДА“ за учебната 2019/2020 година е: КЛАС ТАКСА (в евро) 1. - 4....
Приемът в ЧОУ „ВЕДА“ стартира на 1 март всяка година. От няколко години ЧОУ „ВЕДА“ организира прием за начинаещи...