Дневен режим

8,00 – 8,30 ч. Посрещане на децата и медицински филтър
8,20 – 8,30 ч. Гимнастика
8,30 – 9,00 ч. Сутрешна закуска
9,00 – 10,30 ч. Занимания
10,30 – 11,00 ч. Почивка и плодово-зеленчукова закуска
11,00 – 11,30 ч. Занимания
11,30 – 12,30 ч. Разходка и игри на открито
12,30 – 13,00 ч. Обяд
13,00 – 13,15 ч. Тоалет
13,50 – 15,30 ч. Сън
15,30 – 16,00 ч. Тоалет и следобедна закуска
16,00 – 16,30 ч. Следобедни занимания
16,30 – 18,00 ч. Дейности по избор, игри на открито, изпращане на децата