Дневен режим

8,15 ч. Начало на учебните занимания
8,15 – 14,20 ч. Сутрешен блок
14,20 – 15,10 ч. Отдих и кръжоци
15,10 – 16,50 ч. Следобеден блок – самоподготовка
   
12,10 – 13,00 ч. Обяд
15,40 – 15,55 ч. Следобедна закуска

 

В петък от 14,00 ч. до 17,00 ч. – кръжоци.