Концепция

Частна профилирана гимназия „ВЕДА“ (ЧПГ „ВЕДА“) е лицензирана през 2001 г. Тя е третото, завършващото звено на образователния комплекс „ВЕДА“, който включва също и детска градина и основно училище. Гимназията е с езиков и хуманитарен профил.

 

Учениците от ЧПГ „ВЕДА“ притежават отлична подготовка по учебните предмети от задължителната и профилираната общообразователна подготовка, но също така отлично владеят два чужди езика (немски и английски); амбициозни са, умеят да общуват и да работят в екип.

 

SPRACHDIPLOM

 

ЧПГ „ВЕДА“ е DSD-Schule. Тя е лицензирана от Немското културно министерство да обучава ученици за получаване на международно признат сертификат за владеене на немски език – Sprachdiplom, който служи за прием в немските университети без изпит по езика.

 

Дейността на училището е тясно свързана със Службата за обучение по немски език към Посолството на Федерална република Германия.

 

В обучението се използват немски учебници и учебни помагала и се прилагат най-новите учебни системи по немски език.

 

PASCH

 

От няколко години гимназия „ВЕДА“ е част и от инициативата PASCH, чрез която германското правителство подпомага популяризирането на немския език, култура, наука и икономика в над 1500 училища от целия свят, поради което, по линия на международния обмен, в гимназията работят доброволци от Германия.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН МОДЕЛ

 

Нашите ученици:

  • придобиват отлични знания по предметите от задължителната и профилираната общообразователна подготовка;
  • постигат ниво С1 от европейската езикова рамка по немски език (Sprachdiplom);
  • постигат ниво В2 от европейската езикова рамка по английски език;
  • владеят и използват съвременните информационни технологии;
  • имат изградена нагласа за учене през целия живот;
  • притежават ценностна система и личностни качества, които ще им позволят пълноценно да се реализират в живота;
  • успешно работят в екип;
  • са амбициозни и общуват успешно.