Концепция

Частна целодневна детска градина „ВЕДА“ е създадена през 1998 г. като подготвителна степен на Частно основно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“. В началото се приемат деца само в подготвителна група, но поради големия интерес се разкриват допълнителни групи, а по-късно и филиали.

 

През 2009 г., съвместно с ръководството на „Сиеменс“ АД – България, „ВЕДА“ създаде първата ведомствена детска градина за „Сименс“ в Източна Европа.

 

Всяка година в детска градина „ВЕДА“ се обучават и възпитават около 100 деца, разпределени в пет възрастови групи:

 

  • яслена група: от 1 г. и 6 мес. До 3 г.;
  • I група: 3 – 4 г.
  • II група: 3 – 4 г.
  • III група (1. Подготвителна група): 5 – 6 г.;
  • IV група (2. Подготвителна група): 6 – 7 г.

 

КОНЦЕПЦИЯ

В основата на концепцията на детска градина „ВЕДА“ стои идеята за ранно чуждоезиково обучение. Поради факта, че в българската образователна система липсват традиции и опит в тази област, през 1998 г. Създадохме оригинална авторска учебна програма, която продължаваме да развиваме. В нея сме заложили гъвкави модели за паралелно обучение по роден и по чужд език, които взаимно се допълват.

 

ИНДИВИДУАЛНО РАЗВИТИЕ

В детска градина „ВЕДА“ поставяме детето в центъра на образователно-възпитателния процес. Въвели сме ефективна система за проследяване на индивидуалното развитие на всеки наш възпитаник. Крайната ни цел е да мотивираме всяко дете да постигне най-добрия възможен резултат, както и да го подготвим ефективно за първи клас в Частно основно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“.

 

ВЪЗПИТАТЕЛЕН МОДЕЛ

Детска градина „ВЕДА“ има изграден специфичен възпитателен модел с конкретни задачи за всяка възрастова група. Важна роля в този модел сме отделили на семейството. Родителите участват в обсъждането на образователната, възпитателната и здравната проблематика, свързана с възрастовите особености на децата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ

Предлагаме много допълнителни занимания по избор: художествена гимнастика, фектовка, футбол, плуване, ски, йога и др. Традиция е нашите възпитаници да посещават театрални постановки и забавни програми, както и да участват в екскурзии с учебна цел и лагери на море.

 

БАЗОВА ДЕТСКА ГРАДИНА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Изградената иновативна концепция за работа с деца и получените в резултат на нея отлични резултати са причина !астна детска градина „ВЕДА“ да стане базово учебно заведение на СУ „Св. Климент Охридски“. В нея от учебната 2001/2002 година се обучават студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика.