Партньори

Немското правителство

 

Частно училище „ВЕДА“ е част от инициативата PASCH на Немското правителство за популяризиране на немския език, култура, наука и икономика в училища по целия свят. Чрез тази програма „ВЕДА“ всяка година приема доброволци от Германия, които подпомагат учебната работа.

 

Немското културно министерство

 

Частна профилирана гимназия „ВЕДА“ е DSD Schule – тя е оторизирана от Немското културно министерство да подготвя своите ученици по специални стандарти, валидни за всички подобни DSD училища по света, чиито ученици в 12. клас получават международна диплома за владеене на немски език – Sprachdiplom.

 

 

Посолството на Германия в София

 

„ВЕДА“ работи в тясно сътрудничество с Отдела за обучение по немски като чужд език към Посолството на ФРГ в България, което осигурява възможност нашите преподаватели да участват в дългосрочни квалификационни форми.

  

Гьоте институт

 

http://www.goethe.de/ins/bg/bg/sof.html 

 

„Гьоте институт“ е наш партньор от създаването на училище „ВЕДА“ до днес. Част от съвместната ни дейност включва участия на наши ученици във филмови седмици, срещи с германски дейци на културата и изкуството, посещения на културни мероприятия – изложби, концерти и др.

 

Във всички форуми нашите ученици се проявяват като съпричастна и компетентна публика, която успешно общува на немски език.

 

Гьоте институт предоставя възможност и на учителите, преподаващи учебни предмети на немски език да участват в квалификационни семинари в България и Германия.

 

В отговор на желанието ни за съизмеримост на постигнатото образователно равнище по немски език в началната училищна степен, Гьоте институт разработи системата за сертифициране на езиковите знания за деца и ученици чрез изпитите Fit1 für Deutsch, Fit2 für Deutsch и Zertifikat Deutsch. Нашите ученици от самото начало до сега се явяват на всички изпитни нива и за тях постигането на висок резултат е потребност и въпрос на чест.

 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

 

https://www.uni-sofia.bg 

 

В детската градина и в основното училище се обучават студенти от Факултета по педагогика, Факултета по начална и предучилищна педагогика и Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ по силата на договор за сътрудничество в научната и практическата област.

 

Нов български университет

 

http://www.nbu.bg/entrance.php  

 

Според сключения между „ВЕДА“ и Нов български университет Рамков договор за образователно сътрудничество, нашите ученици, завършили 12. клас се приемат направо в трети семестър на специалност „Германистика“.

 

Българска асоциация на частните училища (БАЧУ)

 

http://bachu-bg.com 

 

и

 

Европейската асоциация на свободните училища (ЕКНАЙС)

 

Частно училище „ВЕДА“ е член на БАЧУ и на ЕКНАЙС. Г-жа Валентина Денчева – директорът на училище „ВЕДА“ – е член на управителния съвет на БАЧУ.

 

Частно училище „ВЕДА“ е почетен член на Съвета на европейската научна и културна общност, носител на отличието „Златен печат“ за европейски мениджмънт в образованието и на почетна значка „Златна книга“.

 

Училището участва в много проекти, разработвани съвместно с партньорски организации и училища от Германия, Дания, Холандия, Полша, Литва, Финландия, Италия, Румъния, Австрия и др. Проектите са свързани с извънкласните занимания на учениците и помагат за интеграцията им в голямото европейско семейство.