Постижения

Резултатите от добрата образователно-възпитателна стратегия на ЧОУ „Веда“ са показателни за нейната ефективност.

 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД 4. КЛАС

Провежданото от Министерството на образованието и науката всяка година национално външно оценяване е наш коректив. Учениците от 5., 6. и 7. клас показват изключително висок успех спрямо средния успех за гр. София и страната.

Резултатите от ясната образователна стратегия на ЧОУ „Веда” са показателни за нейната ефективност:

 

 

Учебна година Предмет Успех Класиране
2011/2012

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото

5,95

5,93

5,91

5,95

1. място в гр. София

2012/2013

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото

19,53

18,00

 

 

 

1. място в гр. София
2013/2014

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото

18,50

19,10

19,20

19,60

6. място в гр. София
 2014/2015

 

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото

 

19,30

20,00

19,50

19,90

4. място в страната

2. място в София

2015/2016

 

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото

 

19,75

19,17

19,67

19,75

3. място в София

 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

Около 95% от учениците са класирани по своето първо желание за продължаване на образованието си след 7. клас.

 

 

Български език и литература и математика

 

Учебна година Предмет Успех Класиране
2010/2011

Български език и литература

Математика

5,38

5,05

 1. място в София 

2011/2012

Български език и литература

Математика

4,98

4,68

4. място в страната
2012/2013

Български език и литература

Математика

5,24

5,29

4. място в гр. София 

2013/2014

Български език и литература

Математика

5.27

5,50

 2. място в София
2014/2015

Български език и литература

Математика

 5,00

4,86

 4. място в София
2015/2016  Български език и литература

Математика

5,13

4,70

 3. място в София

 

 Общообразователни предмети

 

Учебна година Предмет Успех Класиране
2011/2012 Немски език
География и икономика
История и цивилизация
Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия
Биология и здравно образование
31,33 (5,00)
15,81 (5,00)
16,06 (5,06)
13,56 (5,50)
13,25 (5,25)
14,06 (6,00)
6. място в София
       
2012/2013 Немски език
География и икономика
История и цивилизация
Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия
Биология и здравно образование
33,50 от 35 т.
16,61 от 18 т.
16,00 от 18 т.
12,11 от 15 т.
14,00 от 15 т.
13,50 от 15 т.
 4. място в София
       
2013/2014 Немски език 
География и икономика
История и цивилизация
Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия
Биология и здравно образование

6,00
5,83
6,00
5,83
6,00
5,91

3. място в София
       
2014/2015 Немски език 
География и икономика
История и цивилизация
Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия
Биология и здравно образование
34,42 т. 6,00
17,17 т. 6,00
17,92 т. 6,00
14,67 т. 6,00
14,50 т. 5,92
13,75 т. 5,75
8. място в София
       
2015/2016 Немски език 
География и икономика
История и цивилизация
Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия
Биология и здравно образование
6,00
5,89
5,79
5,37
6,00
5,21
3. място в София

 

МЕЖДУНАРОДНО ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ

 

През учебната 2009/2010 година за пръв път участвахме в Международното лингвистично кенгуру, като в първа възрастова група трима наши ученици заеха първо място и бяха наградени с летен лагер в Пампорово.

 

 

Учебна година Клас

Немски език

(национален кръг)

Английски език

(национален кръг)

2009/2010

3. - 4. кл.

1. място - трима ученици от „ВЕДА“  
       
2010/2011

3. - 4. кл.

5. - 6. кл.

1., 2. и 3. място

1. и 2. място

 

2. място

       
2011/2012

5. - 6. кл.

9. - 10. кл.

1. и 2. място

 

 

2. място

       
2012/2013

3. - 4. кл.

5. - 6. кл.

1., 2. и 3. място

3. място (двама ученици)

 
       
2013/2014

3. - 4. кл.

5. - 6. кл.

7. - 8. кл.

9. - 10. кл.

2. място (двама ученици)

1. и 3. място

2. място

 

 

1. място

 

3. място

       
 2014/2015 3. - 4. кл.

5. - 6. кл.

2. място

1. и 2. място

 
       
2015/2016

3. - 4. кл.

5. - 6. кл.

7. - 8. кл.

9. - 10. кл.

1. място

2. място

 

 

 

 

ИЗПИТИ В ГЬОТЕ ИНСТИТУТ

Отлична възможност за оценяване нивото на знанията и уменията по немски език на учениците от училище „ВЕДА“ са изпитите на Гьоте институт за деца на възраст 10 – 15 години.

 

Това са изпитите:

  • Fit 1 за получаване на ниво А1;
  • Fit 2 за получаване на ниво А2;
  • ZDfJ за получаване на ниво В1 по общата европейска езикова рамка.

 

Учениците от 4. клас се явяват на изпита Fit 1 на най-ниската допустима възраст – 10 г., като успешно защитават ниво А1 с отлични резултати.

 

На изпита Fit 2, който учениците полагат в края на 5. клас, убедително защитават ниво А2.

 

Най-сериозното препятствие, което учениците ни преодоляват като заключителен етап на основното си образование, е изпитът ZDfJ в 7. клас, за постигнато В1 ниво, при който се доказват знания и умения за свободно общуване на езика и възможност за адекватна реакция при проблемна ситуация и коментар на медийна проблематика.

 

Учебна година Резултати
2007/2008 94% отлични резултати
2008/2009 100% отлични резултати
2009/2010 80% отлични резултати
2010/2011 84% отлични резултати
2011/2012 62% отлични резултати
2012/2013 62% отлични резултати
2013/2014 86% отлични резултати
2014/2015 81% отлични резултати
2015/2016 75% отлични резултати