Постижения

Средният успех на държавния зрелостен изпит по български език и литература на учениците от ЧПГ „ВЕДА“ е:

 • за учебната 2007/2008 година – много добър 5,40;
 • за учебната 2008/2009 година – много добър 5,47;
 • за учебната 2009/2010 година – отличен 5,55;
 • за учебната 2010/2011 година – отличен 5,71;
 • за учебната 2012/2013 година – мн. добър 5,47;
 • за учебната 2013/2014 година – отличен 5,65;
 • за учебната 2014/2015 година – мн. добър 5,26;
 • за учебната 2015/2016 година – мн. добър 4,88;

 

Показаните резултати впечатляват, затова училището получава за трета поредна година лични поздравления за своето представяне на държавните зрелостни изпити и на изпитите за получаване на Sprachdiplom от:

 

 • Даниел Вълчев – заместник министър-председател и министър на образованието и науката;
 • Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката;
 • Йорданка Фандъкова – кмет на гр. София.

 

Съветът на европейската научна и културна общност в България през 2011 година даде на „ВЕДА“ официален почетен статут на институция с висок престиж и обществено признание в областта на образованието, което е още едно доказателство за успешния път, по който се развиваме.

 

Трайната тенденция на отлични резултати, постигнати в образователно-възпитателния процес на гимназия „ВЕДА“, доведе до сключване на договор за образователно сътрудничество с Нов български университет, според който учениците на гимназията се приемат с предимство директно в трети семестър на програмата „Германистика“.

 

Гимназия „ВЕДА“ се гордее и с факта, че 100% от нейните ученици, продължават своето образование във висши учебни заведения не само в България, но и в Германия, Австрия, Швейцария, Англия, Дания, Китай и др.