Прием

Приемът в ЧОУ „ВЕДА“ стартира на 1 март всяка година.

 

От няколко години ЧОУ „ВЕДА“ организира прием за начинаещи първокласници и петокласници, които не са изучавали немски език до момента.

 

Приемна процедура

 

 

1. клас    

Tест за училищна готовност

  Събеседване
   
5. клас

Tест по български език и литература

  Tест по математика
  Интервю
   
2. – 7. клас

Тест по български език и литература

 

Тест по математика

  Тест по немски език (за деца, изучавали немски език)
  Интервю

 

Необходими документи за записване:

 

1. клас

Удостоверение за завършена подготвителна група

  Медицински картон
   
2. – 7. клас

Удостоверение за преместване

 

Характеристика

  Медицински картон

 

 

Свържете се с нас за повече подробности.