Прием

ПРИЕМ НА ДЕЦА В ЯСЛЕНАТА ГРУПА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ВЕДА (1,5 г.)

 

Необходими документи:

 1. Копие от акта за раждане на детето.
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в 1-седмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
 5. Здравен картон с нанесен имунизационен статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ., бр. 45 от 2005 г.).
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразноболен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 7. Васерман на един от родителите.

 

ПРИЕМ НА ДЕЦА ВЪВ II, ІІІ и IV ГРУПА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ВЕДА

 

Провеждане на предварителен пробен ден.

 

Необходими документи:

 1. Копие от акта за раждане на детето.
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в 1-седмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
 5. Здравен картон с нанесен имунизационен статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ., бр. 45 от 2005 г.).
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразноболен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.