Програма

 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

 

текст

 

 

 

ЧУЖДОЕЗИКОВА ПРОГРАМА

 

 

Обучението по немски език в гимназиалния курс обхваща периода от 8. до 12. клас вкл. Учениците, които са начинаещи, в 8. клас изучават немски език 22 учебни часа седмично, разпределени между двама преподаватели, за да бъде обучението възможно най-разнообразно, всеобхватно и пълноценно.

В края на учебната година учениците получават сертификат за владеене на немски език на ниво В1 от Гьоте-институт.

 

 

 

SPRACHDIPLOM

 

 

Гимназия „ВЕДА“ е сред малкото училища в България, оторизирани да подготвят ученици за немската езикова диплома – Sprachdiplom II, която дава право на учениците да продължат образованието си в университети в немскоезичните държави.

 

 

Всеотдайната работа на висококвалифицираните преподаватели по немски език в гимназията е предпоставка за много доброто представяне на нашите ученици от 12. клас на писмения и на устния изпит за получаване на езиковата диплома Sprachdiplom II.

 

 

 

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

Добре усвоените знания по немски език в 8. клас са изключително важни за ползотворната работа в обучението от 9. до 12. клас. Учениците прилагат своите компютърни умения при многобройните си презентации на немски и английски език, както в учебните часове, така и при работа по международните проекти.

 

 

 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ЗАНИМАНИЯ

 

По време на учебната година учениците участват в олимпиади по немски език (училищна, регионална и национална); участват в национални и международни проекти на български и немски език; включват се според своите интереси в богатата извънучилищна дейност на гимназията, която включва: театрален кръжок, хор, модерен балет, футбол, волейбол, фитнес, плуване, ски и др.