Учебна такса

Годишната такса за обучение в гимназия „ВЕДА“ за учебната 2018/2019 година е:

 

клас такса (евро)
8. - 11. кл.  3200 евро
12. кл.  3300 евро

 

Предлагаме и варианти на разсрочено плащане.

 

Таксата включва:

  • обучение на български език съгласно държавните образователни изисквания;
  • обучение по немски език (DSD програма);
  • обучение по английски език като втори чужд език;
  • билингвално обучение по история и цивилизация, химия и опазване на околната среда и по предметите от философския цикъл;
  • "електронно училище";
  • извънкласни форми на работа: театрален кръжок, хор, модерен балет, футбол, волейбол;
  • медицинско обслужване;
  • психолог

 

Натиснете тук, за да се свържете с нас и да получите по-подробна информация.