Учебна такса

Годишната такса за обучение в ЧОУ „ВЕДА“ за учебната 2018/2019 година е:

 

КЛАС

ТАКСА (в евро)         

1. - 4. кл.

 

5. - 7. кл.

 
Отстъпка за второ дете 7%

 

Предлагаме и варианти за разсрочено плащане.

 

Таксата включва:

  • обучение съобразно държавните образователни изисквания;
  • обучение по немски език;
  • Странознание на немски език с учител, чийто роден език е немският (5. – 7. клас);
  • обучение по английски език (5. – 7. клас);
  • фолклор (1. – 7. клас);
  • компютърно обучение – от 1. клас;
  • "електронно училище";
  • медицинско обслужване;
  • психолог;
  • част от извънкласните форми на работа (кръжоците).

 

Стойността на транспорта ще бъде обявена в началото на месец септември, поради промените, наложени от влезлия в сила нов Закон за предучилищното и училищното образование.

 

Натиснете тук, за да се свържете с нас и да получите по-подробна информация.