Връзка с родителите

Образователен комплекс „ВЕДА“ е предпочитано място от много семейства не само заради високите резултати, които постигаме, а и заради ползотворния контакт, който поддържаме с родителите. Ние знаем колко е важна съвместната работа между семейството и училището за пълноценното развитие на всяко дете.

 

Когато запишете детето си при нас, периодично ще бъдете информирани за развитието и постиженията му както на родителските, така и на индивидуалните срещи.

 

Ние поддържаме оперативна връзка със семейството по телефона, в писмен вид или чрез електронно съобщение – чрез системата на електронното училище.

 

За контакт с нас, моля натиснете тук.