Частна немска гимназия „Веда” от септември в нова сграда

От 10 Юли 2018

Частна немска гимназия „Веда” сменя своето местоположение и от 15-ти септември 2018 г. се премества на ул. „Г.С.Раковски” 92 (Дом на Москва в София), ет. 1 с вход от градинката зад Руската църква. Сградата се намира в непосредствена близост до катедралният храм-паметник „Св. Александър Невски”, като от кабинетите се открива великолепна гледка към златните му кубета. Това е една от първите административни сгради в София, построена след Освобождението през 1878 г. Обявена е за „архитектурен” и исторически паметник с национално значение и е била почти век седалище на Руската Дипломатическа Мисия в България. Аристократичният дух на сградата се усеща още с прекрачването на входа.

Учениците на немска гимназия „Веда” ще бъдат изненадани и от друга промяна през следващата учебна година. Ръководството на Гимназията въвежда успоредно с езиковото обучение и НОВА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА - „ПО ПЪТЯ КЪМ  УСПЕХА”. Целта на програмата е фокусирана върху личностното развитие и цели да отключи индивидуалния потенциал на всеки ученик. Специализираното обучение е основано на метод за постигане на висока стойност, познат като „Лийн”, а учениците, завършили цялостния курс на обучение ще имат огромно предимство пред връстниците си в професионален план.

Освен езиковото обучение, програмата за личностно развитие, от учебната 2018/2019 година, учениците на „Веда” ще имат възможност за допълнително обучение по информационни технологии и компютърни системи, с цел развитие на умения, подготвящи ги за реалните изисквания на пазара.

Частна немска гимназия „Веда” е едно от първите частни училища в България. Тя е DSD училище, което означава, че всички, които завършват гимназията получават международно призната диплома Deutsches Sprachdiplom Stufe II, която служи за прием в немските университети без изпит по езика.Училището е част от програмата  PASCH на немското външно министерство за подпомагане на училища по целия свят, в които се преподава немски език.

За всички, които желаят да станат част от успелите ученици на „ВЕДА”, гимназията обявява ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за учебната 2018/2019 година за:

  • ученици, които  през учебната 18/19 година ще бъдат в 8-ми клас
  • ученици, които  през учебната 18/19 година ще бъдат в 9-ти клас
  • ученици, които  през учебната 18/19 година ще бъдат в 10-ти клас
  • ученици, които  през учебната 18/19 година ще бъдат в 11-ти клас
  • ученици, които  през учебната 18/19 година ще бъдат в 12-ми клас

 За повече информация, моля обадете се на тел.: 0894 685 870.