Посещение в Столична библиотека

От 22 Юни 2018

Какъв прекрасен ден! Седмицата на децата от подготвителните групи завърши с посещение в Столична библиотека и заслужена градска разходка.