Поздравителни адреси по случай 20 годишния юбилей на училището

От 18 Юни 2018

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С НЕМСКИ ЕЗИК „ВЕДА“ благодари за получените поздравителни адреси по случай 20 годишния юбилей на училището на:
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РУО СОФИЯ-ГРАД
ПОСОЛСТВОТО НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ В СОФИЯ
ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ „СОФИЯ“
РАЙОН „НАДЕЖДА“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА КЪМ СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
ОЛИМПИЯ ФУТБОЛ КЛУБ
ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. МЕЗДРА
ЧЕГ „ПРОФ. ИВАН АПОСТОЛОВ“
ЧДГ „ДОВЕРИЕ“
ПЪРВА ЧАСТНА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ „УИЛЯМ ШЕКСПИР-ИНТЕЛЕКТ ИНВЕСТ“
ЧУ „ДРИТА“