Сертификати DSD I за наши колеги

От 28 Юни 2017

Сертификати DSD I за наши колеги


Нашите колеги Искра Лазарова и Дарина Васева участваха в онлайн курс за повишаване на квалификацията за работа по програмата DSD I. Те са едни от първите в България, които получиха правото да обучават за немски езиков изпит.

 

Честито на Искра Лазарова и Дарина Васева!