Прием Изпити

ДЕТСКА ГРАДИНА

 

Провеждане на предварителен пробен ден.

(Не се отнася за деца, кандидатстващи за яслена група.)

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

 

Приемът в Частно основно училище с изучаване на немски език "ВЕДА" стартира на 1 март всяка година.

 

От няколко години училище "ВЕДА" организира прием както за напреднали, така и за начинаещи първокласници и петокласници, които не са изучавали немски език до момента.

 

1. клас    

Тест за училищна готовност

Събеседване

   

5. клас

(начинаещи)

Тест по български език и литература

Тест по математика

Интервю

   

2. – 7. клас

(напреднали)

Тест по български език и литература

Тест по математика

Тест по немски език

Интервю

 

Частно средно училище с немски език "Веда" приема в 5. клас начинаещи и напреднали ученици, според нивото на владеене на немски език.

На 30.05.2018 г. (сряда), от 14:00 часа, в сградата на ЧСУНЕ "Веда" - гр. София, кв. "Триъгълника", ул. "Иван Мърквичка" №1 ще се проведе приемният изпит - тест по български език и литература и по математика.

Заявление за явяване на изпит се подават в сградата на училището или на e-mail адрес до 29.05.2018 г. (вторник).

 

ГИМНАЗИЯ

 ЧСУНЕ "ВЕДА" приема в 8. клас начинаещи и напреднали ученици, според нивото на владеене на немски език.

 

9. – 12. клас                                                                                                   

Тест по немски език за определяне входното равнище на ученика

(Ако е налице различие между учебния план на училището, от което идва ученикът, и учебния план на ЧСУНЕ "ВЕДА", ученикът полага приравнителни изпити, съгласно Наредба № 3 за системата на оценяване, изданена от Министъра на образованието и науката.)