Кои сме ние

Частно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“ е съвременен образователен комплекс с ранно чуждоезиково обучение, създаден през 1998 г., за да отговори на все по-високите изисквания на родителите към знанията и уменията на учениците, към учебната среда и не на последно място – към индивидуалните грижи за децата.

 

Образователен комплекс „ВЕДА“ се състои от целодневна детска градина, основно училище и профилирана гимназия, чиито цели са обучението, възпитанието и отглеждането на детето и ученика от 1,5-годишна възраст до завършване на средното образование.

 

Чуждоезиковото обучение по немски и по английски език е насочено към получаване на международно признати дипломи и сертификати – Sprachdiplom II, Test DaF и Cambridge Certificate.

 

Предлагаме и билингвално обучение – на немски и български език – по история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, странознание и музика. Преподаваме по учебници, използвани в Германия, за деца, чийто роден език е немският.

 

Частно училище „ВЕДА“ е DSD Schule: ние сме част от международната верига училища, лицензирани от германското културно министерство, които подготвят учениците от гимназиалната степен за получаване на Sprachdiplom – международна диплома за владеене на немски език с най-висока степен на валидност за прием в германските университети.

 

Във „ВЕДА“ е създаден възпитателен модел, чиято крайна цел е формирането на толерантни млади хора, с култура на поведението, умения за общуване, подготвени за работа в екип и с изявени лидерски качества.

 

Посетете ни, за да се уверите сами в качеството на обучението и взаимоотношенията във „ВЕДА“. С удоволствие ще Ви помогнем да усетите атмосферата на нашето училище. Обадете ни се по телефона или ни напишете имейл, за да организираме Вашето посещение.