Цени Основно училище

Годишната такса за обучение в ЧОУ „ВЕДА“ за учебната 2018/2019 година е:

 

1. – 4. клас

 

5. - 7. клас

 

Отстъпка за второ дете

7%

 

Предлагаме и варианти за разсрочено плащане. 

 

Таксата включва:

  • обучение съобразно държавните образователни изисквания;
  • обучение по немски език;
  • Странознание на немски език с учител, чийто роден език е немският (5. – 7. клас);
  • обучение по английски език (5. – 7. клас);
  • фолклор (1. – 7. клас);
  • компютърно обучение – от 1. клас;
  • електронно училище;
  • медицинско обслужване;
  • психолог;
  • част от извънкласните форми на работа (кръжоци).

Стоността на транспорта ще бъде обявена в началото на месец септември, поради промените, наложени от влезлия в сила нов Закон за предучилищното и училищното образование.

 

Натиснете тук, за да се свържете с нас и да получите по-подробна информация.