Назад
weda-gerb

Елена Калайджиева

бивш ученик

Изключително благодарна съм на учителския колектив във „ВЕДА“. Освен добри педагози, преподавателите ни бяха и отлични професионалисти в областта си. Те винаги са се отнасяли към съучениците ми и мен с много грижа, внимание и безкрайно търпение.

weda-gerb

Анелия Козлова

бивш ученик

За мен спомените, свързани с училище „ВЕДА“ са изключително скъпи и сантиментални. Обстановката и учителите създават една благоприятна среда за обучение, в която всеки ученик може да развие потенциала си. Винаги съм ходила с желание и настроение на училище.

Учителите бяха много близо до нас и успяхме да изградим страхотни взаимоотношения. Тази близост позволи и изграждането на взаимно доверие и уважение, които в последствие допринесоха и за постигането на добри резултати.

Благодарна съм на учителите и ръководството за отдадеността, търпението, грижата и любовта, с които ни даряваха през годините. В училище „ВЕДА“ направих първите стъпки по пътя към моето професионално и личностно развитие. Излязох от училището подготвена, спокойна и сигурна,че ще се справя с всичко, което ми предстои от тук нататък.

weda-gerb

Николета Нешева

бивш ученик

Беше отдавна времето, когато завърших основното си образование в училище „ВЕДА“. От тогава досега въпреки тенденцията престижните от онова време училища да понижават драстично качеството си на преподаване, „ВЕДА“ не само запази своето, но и успява да го надгражда, както е видно от резултатите от ежегодни състезания и матури, в които училището заема завидни места.

Но отвъд това има и нещо друго. Това „друго“ е сърцето на „ВЕДА“, а именно – неговите учители. Те наистина бяха и са хора, които да бъдат пример за подражание и на малки, и на големи. Търпението, топлината, грижите и уважението, които те отдават на всяко дете са изключителни и за съжаление трудно откриваеми в останалите училища.

Със сигурност препоръчвам „ВЕДА“. Не само заради качественото обучение и водещите места в класациите, а и заради атмосферата, в която се изграждат децата, техният мироглед и стремежи. Тези неща са за цял живот!

weda-gerb

Мартин Колев

бивш ученик

Започнах да уча във „ВЕДА“ след 7. клас, когато бях много объркан и не знаех изобщо какво искам. Това усещане изчезна веднага след началото на учебната година и не се появи до завършването ми.  Такова усещане често имах по време на следването си по-късно и в намирането на работа.

Превъзмогването на несигурността във „ВЕДА“ беше благодарение на личното и професионално отношение на учителите и така създалата се „семейна“ атмосфера, което беше голям контраст в сравнение с държавното училище, където учех преди това.

За кратък период успях да напредна с немския език до степен, даваща ми абсолютна увереност и така по-късно безпроблемно получих сертификат за владеене на езика Sprachdiplom. Благодарение на него бях приет в 3 немскоезични университета.

Пожелавам на всички учители да бъдат все такива професионалисти и все така да отчитат личните качества на учениците, помагайки им да ги доразвиват!

weda-gerb

Траяна Тодорова

родител на две деца трети и седми клас

Пиша Ви за да изкажа благодарността си към Вас и всички учители за добрата организация и доброто провеждане на дистанционното обучение! Специално искам да похваля г-жа Косева за нейните добри технически умения, търпение и умение да овладее децата още от първия ден! Отлично се справят и г-жа Атанасова и г-жа Колева по немски език.

weda-gerb

Светозар Иванов

родител на две деца

Като родител на две деца, искам да изкажа голямата си благодарност, както на учителите от детската градина и от училище Веда, така и на психолога госпожа Несторова за търпението и обичта, с които работят. Оценяваме усилията на административния и помощен персонал. Поклон пред вас и пред огромния ви труд! Бъдете здрави и продължавайте да създавате един по-добър свят за нашите деца!