Назад
weda-gerb

Николета Нешева

бивш ученик

Беше отдавна времето, когато завърших основното си образование в училище „ВЕДА“. От тогава досега въпреки тенденцията престижните от онова време училища да понижават драстично качеството си на преподаване, „ВЕДА“ не само запази своето, но и успява да го надгражда, както е видно от резултатите от ежегодни състезания и матури, в които училището заема завидни места.

Но отвъд това има и нещо друго. Това „друго“ е сърцето на „ВЕДА“, а именно – неговите учители. Те наистина бяха и са хора, които да бъдат пример за подражание и на малки, и на големи. Търпението, топлината, грижите и уважението, които те отдават на всяко дете са изключителни и за съжаление трудно откриваеми в останалите училища.

Със сигурност препоръчвам „ВЕДА“. Не само заради качественото обучение и водещите места в класациите, а и заради атмосферата, в която се изграждат децата, техният мироглед и стремежи. Тези неща са за цял живот!